Thí sinh của đội Hồng Nhung

Sau vòng Giấu Mặt :

1. Âu Bảo Ngân

2. Trương Thảo Nhi

3. Hoàng Nhật Minh

4. Đỗ Thành Nam

5. Trần Thị Hoàng Oanh

6. Lưu Thanh Thanh

7. Nguyễn Xuân Lân

8. Phạm Khánh Duy

9. Đoàn Mạnh Thắng

10. Y Kroc

11. Hồ Thị Khánh Hà

12. Nguyễn Thị Khánh Ly

13. Nguyễn Đức Tùng

14. Phạm Thanh Trúc

15. Trần Cao Cẩm Tú

16. Đinh Thị My Hoàn

Sau vòng Đối Đầu :

1. Âu Bảo Ngân

2. Trương Thảo Nhi

3. Hoàng Nhật Minh

4. Đỗ Thành Nam

5. Trần Thị Hoàng Oanh

6. Lưu Thanh Thanh

7. Nguyễn Xuân Lân

8. Phạm Hà Linh

9. Vũ Cát Tường

Sau vòng Đo Ván :

1. Hoàng Nhật Minh

2. Đỗ Thành Nam

3. Vũ Cát Tường

4. Âu Bảo Ngân

5. Phạm Hà Linh